Lack & Plåtverkstad

Om du kommer norrifrån: efter Angeredsbron tag exit no. 81 Kärra Södra.
Kör rakt fram i rondellen i Nortagenevägen och fortsätt raktfram. Kör vidare in på
Böneredsgatan och senare Gamla Böneredsvägen ca. 3,5 km. Kör 
vänster in på Lerbäcksvägen, passera Golfklubben Albatross på höger hand. Efter ca.
0,6 km sväng höger vid stor vit skylt "Göte Carlsson Bilverkstad". Kör ner
för backen och in igenom grind. Kontoret och kundmottagning är i det röda huset.

Om du kommer söderifrån: kör igenom Tingstadstunneln, följ skyltar mot Oslo.
Tag exit no. 81 Kärra Södra. Efter en skarp vänsterkurva, kör över bron som går över
E6.
Kör rakt fram i rondellen i Nortagenevägen och fortsätt raktfram. Kör vidare in på
Böneredsgatan och senare Gamla Böneredsvägen ca. 3,5 km. Kör vänster in
Lerbäcksvägen, passera Golfklubben Albatross på höger hand. Efter ca.0,6 km
sväng höger vid gammal stor blå skylt "Göte Carlsson Bilverkstad". Kör ner
för backen och in igenom grind. Kontoret och kundmottagning är i det röda huset.View Larger Map